AVG – veiligheid

NieuwsAVG – veiligheid

AVG – veiligheid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Naast de algemene voorwaarden is er ook een privacy protocol. Hierin kunt u lezen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

 

 

Share it